www.senatomas.cz | info@senatomas.cz
Tomáš Šena, dipl. technik
sLUŽBY

SLUŽBY

 • projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
 • pořízení dokumentace stávajících objektů
 • posouzení stavebního záměru
 • návrh a zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení a pro ohlášení stavby
 • zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • novostavby, rekonstrukce, přístavby
 • bytová, občanská a průmyslová výstavba
 • rodinné domy, bytová jádra, provozovny
 • přípojky technické infrastruktury (vodovod, kanalizace)
 • technický a autorský dozor
 • zajištní dalších činností subdodávkou
  • radonový a geologický průzkum
  • znalecké a statické posudky
  • dokumentace technických zařízení budouv (vodovod, kanalizace, vytápění, ...)